Vaš nalog

Korisničko ime:

Lozinka

Opšta uplatnica

Ovaj način uplate namenjen je korisnicima koji u svom mestu stanovanja nemaju uplatno mesto Hemo.NET-a, a žele da koriste naše usluge. Na ovaj način mogu da koriste naše usluge i registrovani i neregistrovani korisnici. Ako niste naš registrovani korisnik nazovite naše uplatno mesto Internet cafe na broj 013/800-320 i besplatno postanite naš registrovani korisnik. Prilikom uplate bilo koje naše usluge preko žiro računa čitko popunite posebnu uplatnicu na sledeći način:
  • Uplatio je – Navedite Vaše ime i prezime, adresu stanovanja, korisničko ime (username), i identifikacioni broj ID(opciono)
  • Svrha doznake – Unosite vrstu usluge koju želite da uplatite. Na primer Internet sati, Flat, ADSL
  • Primalac, Broj računa, Poziv na broj popunjavate kao na slici
  • Vrednost u dinarima popunjavate na osnovu vrste usluge koju uplaćujete iz našeg važećeg cenovnikaPo uplati, uplatnicu možete poslati faxom na telefon 013/800-323 ili poslati na e-mail support@hemo.net ili sačekati da mi na našem izvodu vidimo vašu uplatu i administriramo uslugu koju ste uplaltili. Ukoliko imate problema sa slanjem kopije uplatnice, javite nam se na telefon 013/830-105. Ovaj žiro račun je važeći od 15.05.2000.