Vaš nalog

Korisničko ime:

Lozinka

ADSL


VAŽNO!!!
Počev od 13.11.2012. godine, svim korisnicima će biti povećane brzine postojećih paketa bez promene cene. Nove pakete možete pogledati u cenovniku.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je asimetrična digitalna veza koja omogućava stalan pristup Internetu. Brzina koju ostvarujete ovakvim vidom konekcije je višestruko veća u odnosu na modemski pristup.

Ova veza se realizuje po već postojećoj telefonskoj parici, a pri tome možete neometano da koristite vašu telefonsku liniju, bez zauzeća I promene telefonskog broja. Signal koji prolazi kroz vašu telefonsku liniju je podeljen na dva kanala, jedan za glasovnu komunikaciju a drugi za prenos podataka velikim brzinama. Za prenos podataka koristi se frekventni opseg koji se ne koristi u normalnoj glasovnoj komunikaciji.

Ovakvim načinom povezivanja omogućeno je korišćenje svih Internet servisa.

HemoNET je u saradnji sa Eunetom počeo sa uvođenjem I realizacijom ADSL usluga u Vršcu.


Pogledajte u 3 koraka proces registracije I realizacije:

1. KORAK: Ukoliko to niste uradili popunite formular za proveru tehničkih uslova koji se nalazi OVDE I pošaljite ga na info@hemo.net. Naša služba podrške proveriće da li na Vašem telefonskom priključku postoje tehnički preduslovi za korišćenje ove usluge. Popunjen formular mozete predati I lično u prostorijama Internet Café-a u centru.

2. KORAK: Nakon što ste popunili aplikativnu formu ili predali formular lično, dobićete obaveštenje da je Vaš zahtev primljen, a Vaš telefonski broj poslat na proveru tehničkih mogućnosti za uvođenje ADSL-a. Zatim vrlo brzo dobijate dobijate drugi e-mail u kojem ćemo Vas obavestiti da li je na Vašem telefonskom priključku moguće realizovati ADSL. Ukoliko dobijete potvrdan odgovor, potrebno je da u primljenom e-mail-u kliknete na link na kojem ćete popuniti ostale neophodne podatke, kao I poručiti željeni paket. Ako nemate mogućnosti za on-line prijavu, isti formular zajedno sa ugovorom I ostalom dokumentacijom možete preuzeti OVDE, popuniti prijavu I tako popunjenu poslati na info@hemo.net. Takodje obrazac za prijavu mozete dobiti u Internet Cafeu gde je možete popuniti na licu mesta I predati je operateru.

3. KORAK: Popunjavanjem ADSL formulara kreće I sama procedura realizacija ADSL priključka, posle čega ćete biti kontaktirani od strane HemoNET-ove tehničke podrške radi utvrđivanja termina za postavljanje I konfiguraciju opreme (Spliter, Modem ili Router) koju dobijate besplatno na korišćenje. U kratkom roku bićete obavešteni da je Vaš priključak realizovan I da je sledeći korak zakazivanje posete naših instalatera I tehnička realizacija samog ADSL priključka. I to je to! Prijatan ADSL surf Vam želimo!Osnovna karakteristika ADSL usluge je asimetrična brzina pristupa u direktnom I povratnom smeru, što je u potpunoj saglasnosti sa realnim potrebama korisnika pošto većina korisnika više podataka primi sa Interneta nego što šalje ka Internetu. U okviru ove usluge su dostupni različiti paketi koji ustvari predstavljaju brzinu konekcije koju ostvarujete u sabraćaju ka vama (download) I ka Internetu (upload) pa tako imamo pakete 512 Kbps/128Kbps, 1024 Kbps/192 Kbps, …. U zavisnosti od vaših potreba, možete odabrati paket koji vam najviše odgovara ili napraviti paket koji vama odgovara (izborom željene brzine downloada I uploada).

Propusni opseg ovakve vrste konekcije zavisi od kvaliteta same parice I od udaljenosti korisnika od njegove matične telefonske centrale. Maksimalna udaljenost na kojoj je moguće realizovati ovaj servis je od 5.5 do 6 km (slična udaljenost kao kod ISDNa).

Pretplata za korišćenje ADSL usluge plaća se na mesečnom nivou a korišćenje ovakve vrste povezivanja ne utiče na utrošene telefonske impulse.

Tehnički preduslovi za ostvarivanje ADSL konekcije:
  • Za instalaciju I korišćenje ADSL pristupa neophodno je da postojeća telefonska linija nije dvojnička niti je realizovana putem PCM uređaja.
  • Sa korisničke strane, na računaru je potrebno da imate instaliranu mrežnu karticu ili USB priključak

Tehnička realizacija ADSL konekcije:
  • Na postojeći telefonski priključak kod korisnika se postavlja ADSL modem koji razdvaja frekvencijski opseg na opseg za prenos govora I opseg za prenos podataka.
  • ADSL modem se povezuje na računar

Tehničke karakteristike:
  • Neograničen protok(download/upload) podataka
  • Stalna veza sa Internetom I pristup svim njegovim servisima
  • Za vreme korišćenja Interneta telefonska linija je slobodna
  • Velike brzine prenosa podataka
  • Jedna E-Mail adresa
  • IP adresa se dodeljuje dinamički